Systemet er stengt for registreringer

Det er for øyeblikket ikke tilgang til telleverksavlesning, Xerox vil automatisk informere Dere via brev om den neste avlesningsperioden 

Med venlig hilsen
Xerox