Innlevering av telleverksavlesning

På denne siden kan du taste inn og sende telleverksavlesning. Skjemaet kan brukes flere ganger, dersom du skal sende inn flere telleverksavlesninger.